Dorpsjongen wil missionaris worden (ook in memorie aan Ton Elfrink)

 

Door Harry is (tevens als een in memoriam aan Ton Elfrink, welke in het voorjaar van 2020 overleden is)
een boekje geschreven over zijn ervaringen, vriendschappen en drijfveren tiijdens zijn Mariannhill-tijd
in Mook en later Venray.

Het is gepast om de inhoud van dit boekje integraal, zonder aanvullingen of wijzigingen aan U voor te leggen.

Vandaar deze vorm van portretteren.

U kunt het boekje lezen door op deze link te klikken