1962 Venray klein seminarie

 

Nieuwbouw in Venray en alle opleidingen ook techniek, onder een dak met door de staat erkende diplama’s.

Het werd opnieuw oriënteren en zoeken naar een beste plek voor studenten uit Mook alwaar de rijks erkende scholing niet af kwam bij de Paters Passionisten. Er werd gebrainstormd, overlegd, vergaderd en besluiten genomen. Tekeningen gemaakt, aangepast en versoberd. Men had immers steeds een tekort aan pecunia. Uiteindelijk viel het besluit nieuwbouw in Venray.

Voortvarend werd gestart begin 1962 met vele bouwvergaderingen en ‘de eerste steen’ legging ‘In nomini Domini’, (in Gods naam). Eind 1962 werd het ‘Missieseminarie Mariannhill’ door de bouwer opgeleverd. Toen resteerde een schuld van bijna 1 miljoen gulden.
Onmiddellijk trokken er vlak voor de kerst studenten en begeleidende paters in vanuit de noodvoorziening in Mook. Zij kwamen volgens een oud spreekwoord: ‘vanuit de hel in den hemel’. Allen ervoeren dit door de zeer ruime opzet van de bouw, want op groei werd gerekend. De opleidingen werden gedeeld met de Paters Franciscanen die al jaren in Venray gehuisvest waren. Zij hadden voor al hun opleidingen al jaren een rijkserkenning.

1965


Intussen was op St. Paul een gat gevallen door het vertrek van de studenten. Vele lege ruimten werden niet opgevuld. De sfeer verminderde daardoor voor de juvenisten op St. Paul. Het gat was groter dan men had ingeschat. Het gonsde niet meer als een bijenkorf, de vele lege ruimten brachten een verkeerde verstilling mee. Ondanks dat de vakopleidingen op St. Jozef voldeden.
 
Klein seminarie Venray De paters bij de officiele opening klein seminarie Venray Studenten Venray Studentenkoor onder leiding van broeder Sjef de Roos Nieuw seminarie te Venray Bouwreclame seminarie Venray Nieuwbouw onder constructie Opbouw van de kapel Klein seminarie in aanbouw Opening klein seminarie Venray 1962 Kapel van het klein seminarie te Venray Feestelijke opening van het klein seminarie in Venray Dorpskinderen voor de nieuwbouw De gang Opening van het klein seminarie in Venray Opening van het klein seminarie in Venray Openingscabaret door de studenten Het openingsfeest Briefkaart van het Klein seminarie in Venray Plaatsing van het kruis op de kapel Plaatsing van het kruis op de Kapel Studenten bij het gastenboek