Nadat ook de juvenisten naar Venray waren vertrokken kwam het grote St. Paul bijna leeg te staan met alle gevolgen van dien in de werkplaatsen en op de boerderij. Deze ontvolking – en niet alleen hierdoor - bleef niet zonder repercussies.


De algemene uittocht was in de Kerk al volop aan de gang, als gevolg van eigentijdse inzichten op universiteiten. In dit geval mede door de starre geest die men b.v. in Würzburg tevergeefs poogde te handhaven: ‘van de wereld af, in plaats van naar de wereld toe’.

Ook op St. Paul had de progressieve storm gewoed. In 1965 vertrok een aantal enthousiaste paters als ‘wereldverbeteraars‘ naar Brazilië om er- experimenteel- in de krottenwijken van de kuststad Victoria, te gaan werken m.n. Pater Toon Lute, Arie Veening, Jan Bes en Piet Bongaerds. Pater Anton gaf lessen op het seminarie en later op verzoek van de bisschop aldaar, op de universiteit. Op één na haakten alle deelnemers af. Maar… in Brazilië bloeit wél de kerk van de basisgemeenschappen, van de grondconflicten met rijke landeigenaren, de kerk die meer en meer kiest voor de rechten van armen en opkomt voor de verdrukten. Daar gaan werken was zonder meer een belangrijke vernieuwingspoging van de Nederlandse provincie van Mariannhill.

Een belangrijke vernieuwingspoging, maar geen inspiratiebron voor de volgende lichting vanuit Mariannhill Nederland. Waarschijnlijk was alles niet voldoende voorbereid en te ondoordacht. Het boek: ‘Gods Avonturiers’ geschreven door Paul Hanen voorheen journalist bij NRC, beschrijft hoe het verging met missionarissen van andere congregaties. Hij geeft die periode treffend weer, zodat men zich een beeld kon vormen.

De crisis in kerk en samenleving zat diep. Misschien al te diep voor iets anders, zowel op St. Paul als in Venray en Eijsden dan de aandacht van de eigen problemen om geloof en energie op te kunnen brengen. Blijkbaar heeft het overleven, opnieuw starten en bouwen na twee wereldoorlogen alle energie opgeëist. Algemeen was er te weinig tijd om een vernieuwende visie te ontwikkelen passend in de tijd voor religieuze beleving. En dat niet voor religieuzen maar voor alle gelovigen en kerkgangers