2006 Verkoop Klein Vink en Bad Arcen

Verkoop Recreatiepark en Thermaal Bad ‘Klein Vink’ Arcen


In het kort vergaande geschiedenis: Landgoed Klein Vink werd in 1911 door een kleine groep Duitssprekende monniken uit Zuid Afrika gekocht. Gezien het feit dat zij afhankelijk waren van inkomsten en aanwas uit Europa kochten zij het 180 ha grote landgoed. Hun doel was opleidingen voor aanwas en gelden inzamelen ter financiering van hun missiegebied in Zuid Afrika. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw vertrokken van hieruit honderden missionarissen naar Zuid Afrika, Rhodesië, thans Zimbabwe en Zambia, Papoea Nieuw Guinea en Brazilië.

Na 1968 verloor dit Missiehuis St. Paul zijn doel door gebrek aan mensen en werd het landgoed Klein Vink verliesgevend. De nieuwe bestemming zou duidelijk een sociaal doel moeten hebben wat na veel gepraat en overleg uitmondde om het grondgebied ter beschikking te stellen voor geïntegreerde recreatie voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, samen met senioren de doorsnee recreant. Uiteindelijk werden gerealiseerd een 5 sterren camping, een aangepast bungalowpark met 220 huisjes, een binnenzwembad, supermarkt, restaurant en buiten zeer grote waterpartijen voor allerlei watersporten.
Enkele jaren later uitgebreid met een groot Thermaal Bad met vele extra voorzieningen. Nogmaals voor IEDEREEN, dus ook mensen met een handicap. Het werd inderdaad een speciaal park, zelfs met apparatuur voor nachtelijke nierdialyse. Alles uiteraard voor een betaalbare prijs. Mede daardoor werd het ‘het drukst bezochte park’ van Nederland.

Maar zoals immer: de tijden veranderen. De kleine groep Mariannhillers op St. Paul wordt ouder en het recreatiepark is na 36 jaar toe aan vernieuwing. Zo’n vernieuwing en uitbreiding van het park gaat gepaard met nieuwe investeringen en risico’s. Dit leek voor Mariannhill, alleen al personeel gezien, niet verantwoord!

In nauw overleg met het hoofdbestuur in Rome en het bestuur van de ‘Franz Pfanner Stichting’ hebben wij in 2005 besloten om ‘Klein Vink’ te verkopen. Met pijn in het hart, omdat je iets in 36 jaar zorgvuldig en met liefde hebt opgebouwd niet zomaar van de hand doet! Met hulp van een begeleidingscommissie vanuit de beide aandeelhouders van ‘Klein Vink B.V.’ – Mariannhill en de Franz Pfanner Stichting hebben we in de ‘Roompot Parken’ een organisatie gevonden die ‘Klein Vink’ voort wil zetten in de beste traditie en het verder uit wil bouwen tot een modern recreatiepark dat altijd verrassend zal blijven.

Dinsdag 22 november 2005 werd het koopcontract met Roompot getekend en daarmee is Klein Vink overgegaan naar de nieuwe eigenaar. Mariannhill behoudt ca. 30 ha grond. Alles aan de zijde van de grote parkeerplaats: waaronder, pastorie, kapel, kloosterkerkhof en het park tot aan de Rijksweg in het westen. De geldelijke opbrengsten van de verkoop zullen worden gebruikt om zich hier in leven te houden en om via het Generalaat onze missies te ondersteunen. Ook de opbrengst uit de aandelen van Klein Vink, die in het beheer zijn van de Franz Pfanner Stichting zal ten goede komen aan Mariannhill.
De Nederlands Provincie van Mariannhill is veel dank verschuldigd aan het bestuur en management en de medewerkers van Klein Vink, die het beste van zichzelf gegeven hebben om Klein Vink elke dag weer een ‘gastvrij huis’ te laten zijn en ons gesteund hebben in al die jaren.
Pater Provinciaal Gerard Willemse en zijn medebroeders wensen Roompot in de toekomst natuurlijk heel veel succes toe en dat het een bedrijf mag blijven met een missie van gastvrijheid voor iedereen.
 

 
Restaurant Camping Klein Vink, oude boerderij van St Paul Camping Klein Vink op voormalige grond van het klooster van St Paul in Arcen Camping winkel in de voormalige koeienstal van klooster St Paul te Arcen Receptie Camping Klein Vink in de voormalige schilderswinkel in Arcen Plattegrond recreatiepark Klein Vink op de voormalige kloostergrond van St Paul Arcen Recreatieplas op Klein Vink op de voormailge kloostergrond van St Paul Achterzijde van de kloostehoeve, de voormalige boerderij van St Paul Zwembad recreatiepark Klein Vink Ingang van het thermaalbad van recreatiepark Klein Vink Achterzijde van de kloosterhoeve Het te bouwen hotel achter het termaalbad recreatiepark Klein Vink Fundering van het nieuwe hotel op het recreatiepark Klein Vink te Arcen Restaurant de Kloosterhoeve vakantiepark Klein Vink Arcen Voorzijde restaurant Kloosterhoeve recratiepark Klein Vink De plaats van de voormalige graanschuur van St Paul te Arcen