Bewoners Sint Paul

 

De St. Pauler Communiteit


Wij zijn, onze huidige communiteit op St. Paul en de bij het huis behorende medebroeders en een paar die elders in Nederland verblijven. Wij zijn beslist niet meer de jongsten in de congregatie. Onze wortels gaan terug naar de eerste helft van de vorige eeuw. In onze jonge Mariannhillerjaren leefden nog enkele Trappisten, die Abt Franz nog persoonlijk gekend hebben.
De nauwste medebroeder van onze stichter broeder Nivard Streicher is nog bij ons. Hij rust sinds 1927 in zijn graf op het kloosterkerkhof. Een andere hoogbejaarde Trappist was Br. Ignatius Remmel, die in 1946 stierf. De 2e Generale Overste van de Mariannhillers, pater Herman Arndt verbleef vele jaren op St. Paul. Gedurende WO II werd hij door een granaatscherf getroffen en verloor een arm. Na de oorlog vertrok hij weer naar Zuid Afrika. Hij stierf in 1956 in Mariannhill.

Wie is wie?


Broeder Harry Schaminee (74) is de huismeester en schatbewaarder. Zijn hobby is bijeenteelt. Broeder Mauritius van Haasteren heeft naar Psalm 90,10 de ouderdom der sterken bereikt (80). Aan wedstrijden deelnemen lukt niet meer, maar in de eerste versnelling lukt het nog. Een andere oud missionaris uit Zimbabwe is pater Theo Verstappen (81). Na zijn thuiskomst is hij nog vele jaren werkzaam geweest in pastorale dienst in parochies. Thans moet ook hij gas terug nemen.

Broeder Sjef Verhees is met 84 jaar op een na de oudste. Hij is dagelijks nog actief in de groenvoorziening rondom het huis. Een andere oud missionaris uit Mariannhill is broeder Toon van Heugten (81). Hij trad in tijdens WO II bij Mariannhill. Toentertijd 1943/1944 in het klein seminarie, in kasteel Blitterswijck, dat door de Duitse bezetter werd opgeblazen. Toon is een gepassioneerd fietser. Misschien lukt het hem nog één keer deel te nemen aan de Tour de France!

Na 40 jaar missionering in Papoea Nieuw Guinea en twee ambtstermijnen bij het Generalaat in Rome kwam pater Frans Lenssen (82) twee jaar geleden weer bij de communiteit op St. Paul. Tot mei 2014 was hij  werkzaam op een buitenpost in het diocees Lae. Intussen is hij weer terug op St. Paul. Sinds 2016 is hij overste van Mariannhill Nederland. Hij is het langste in dienst van de Nederlandse Mariannhiller Missionarissen. Al in 1943 trad hij in op het klein seminarie in Blitterswijck. Een medebroeder pater Eugen van de Bergen (87) woont als gepensioneerde (militair) aalmoezenier bij de Nederlandse Strijdkrachten in Delft.

Een onverlate steun voor onze gemeenschap in onze huisvrouw Marianne, die tezamen met Wilma, opgewekt halve dagen het huishouden runt. De dagelijkse hoofdmaaltijd wordt door een catering verzorgt.


Bewoners, Missiehuis St. Paul Klein Vink 1, 5944 EX Arcen

Broeders

Sjef Verhees               04-04-1929    Someren
Toon van Heugten        18-08-1931   Deurne
Maurice van Haasteren 15-12-1932   Rotterdam
Harry Schaminee         02-01-1939   Beugen

Paters

Frans Lenssen    overste                                 Maashees
Theo Verstappen                 31-08-1931   Lieshout
Jan Bouma                                            1930   Nijland             
Bewoners van St Paul in Arcen: Sjef, Theo, Harry, Toon, Maurice, Frans, Gerard, Wiel, Richard Broeder Harrie Schaminee Pater Frans Lenssen Gezamenlijke maaltijd bewoners van St Paul, Harry, Sjef, Wiel, Frans Pater Wiel Peeters Broeder Toon van Heugten Broeder Sjef Verhees Pater Theo Verstappen Gezamenlijke maaltijd bewoners St. Paul, Theo, Maurice, Richard, Toon Glas in lood tafereel St Paul in Arcen Glas in lood tafereel St Paul in Arcen De Missionaris in glas in lood St Paul in Arcen Schilderij St Paul door Broeder Matheus Vermeulen Zicht op St Paul door Broeder Matheus Vermeulen