Bouwen in Zambia

 

Bouwen met Bouma’s BmB

Medio 2004 werd door de familie Bouma het plan opgevat om een stichting in het leven te roepen met als doel het verlenen van financiële en vaak ook fysieke steun aan kleinschalige, lokaal opgezette projecten in ontwikkelingslanden, met name in zuidelijk Afrika. Hiertoe werd in 2005 de stichting Bouwen met Bouma’s opgericht.

Oorspronkelijk ontstaan vanuit de gedachte om als familie eens iets op te zetten voor de mensen in het werkgebied van broer Johannes Bouma, werd, als eerste bouwproject, gekozen voor het helpen bij de realisatie van een multifunctioneel gemeenschapshuis in Kaoma, Zambia. Het was in dat jaar dat vier gebroeders Bouma - Durk, Willem, Herman en Klaas, met vrouw/schoonzus Yt - daar zes weken lang samen met de lokale bevolking hard gewerkt hebben aan de bouw van het ‘Home Based Care Regina House’, dat volledig door Stichting Bouwen met Bouma’s werd gefinancierd met hulp van onnoemelijk veel giften en steun van o.a. Vastenactie Cordaid. Het HBC Regina House, bouwjaar 2006, vervult inmiddels een belangrijke functie in de ondersteuning van HIV-geïnfecteerde en Aids-patiënten en hun familie in de wijde omgeving van Kaoma.


Update Bouwen met Bouma’s


Op dit moment is de BmB-bouwploeg in Zambia. Ze zijn op 30 mei vertrokken en zullen op 14 juli weer terug komen. Deze zes weken zullen ze meehelpen met de bouw van drie klaslokalen in Longe.

De bevolking van Zambia is in de afgelopen decennia heel hard gegroeid. De overheid probeert te zorgen voor voldoende scholen, maar slaagt hier niet in. De regio Kaoma is zo groot als de provincie Utrecht. Er zijn de komende jaren nog 900 lokalen nodig. De overheid bouwt er ca. 30 per jaar. Vandaar dat projecten als deze hard nodig zijn om te zorgen dat er meer kinderen toch naar school kunnen.

De bouwploeg bestaat dit jaar uit Herman Bouma (Harmelen), Bas van Elswijk (Boskoop), Nico Lenes en Gert-Jan Zijlstra beide uit Haskerhorne. We hopen dat ze een goede tijd mogen beleven in Zambia.

Wilt u weten hoe het met ze gaat? We houden u, zoveel mogelijk, op de hoogte via onze website BmB, via Twitter en via Facebook. Geen internet? In december komt onze jaarlijkse nieuwsbrief weer uit met daarin hun verslag.

Heel hartelijk dank voor uw steun die wij steeds weer mogen ontvangen!
Ria van Wier-Bouma, secretaris
 
Bouwteam B&B 2013 Lusaka Shopping Centrum in een toevallige ontmoeting met ook Friese vrijwilligers Bouw klaslokaal in Longe bij Kasama Vele handen maken licht werk. De leerlingen helpen mee met het aanvoeren van het materiaal. Bekisting maken voor het schoolbouw in Longe Zambia 2013. Bouwen met Bouma\'s Makeni Zambia 2005 Onderwijs en voorlichting in het Regina House Kasama Watervoorziening door B&B in Zambia