Duitsland

 

Zalige Mariannhiller?

www.vriendenmariannhill.nl/uploads/File/8-0-1-Engelmar%20Brochure.pdf

 

In Memoriam Pater Dr. Martin Boelens

Pater Martin Boelens was 26 jaar werkzaam als Viceoffizial in het bisdom Münster en 12 jaar in het Generalaat van de Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill. Offizial Kurt Schulte eert de overledene.
In de nacht van dinsdag 14 oktober, 2014, stierf Pater Dr. Martin Boelens CMM in het Stiftungskrankenhaus in Nördlingen. Hij werd 84 jaar oud. Sinds 19 september 2013 werd hij verzorgd in het eigen bejaarden- en verpleeghuis van het klooster in Reimlingen.
Pater Martin Boelens zag op 1 augustus 1930 in Groningen, Nederland, het levenslicht. Op 8 september 1952 legde hij de eerste gelofte af in de Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill. Vijf jaar later, op 21 juli 1957 werd hij in Groningen tot priester gewijd. Van 1962 tot 1967 studeerde hij in Rome en München canoniek recht. Hij studeerde af met een doctoraat. In zijn promotieonderzoek hield hij bezig met het ‘clerushuwelijk’ in de kerkelijke wetgeving van het Lateraans Concilie tot het concilie van Bazel. Begin 1968 werd hij overgeplaatst naar het bisdom Bulawayo, Zimbabwe. Hier was hij op verschillende missieposten werkzaam. In 1973 werd hij op het Generaal Kapittel van de Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill in Rome tot lid van het Generalaat gekozen. Zes jaar later werd hij opnieuw herkozen en kreeg bovendien de taak van procureur-generaal van de Congregatie.

In 1985 ging Pater Martin naar Maria Veen, waar hij Pastoor werd van de St. Marienparochie. Twee jaar later vertrok hij, op verzoek van de toenmalige Offizial en latere bisschop van Aken, Heinrich Mussinghoff, naar het Offizialat van bisdom Münster en werd op 15 april 1988 tot viceoffizial benoemd. In 1995 werd hij door Bisschop Reinhard Lettmann herbenoemd. Tot zijn pensionering in 2005 behield Pater Martin deze taak. Tussentijds was hij oproepbaar als waarnemend hoofd van de kerkelijke rechtbank. Zelfs na zijn pensionering was Pater Martin als rechter van het Offizialat tot eind januari 2013 werkzaam. In september 2013 kwam hij om gezondheidsredenen in het eigen bejaarden- en verpleeghuis van CMM in Reimlingen terecht.

Offizial Kurt Schulte van het Bisdom Münster prees de overledene met de volgende woorden: "Pater Martin was er alles aan gelegen, met zijn grote kennis van zaken, om een rechtvaardig oordeel te vellen. Nooit verloor hij uit het oog dat achter de vele dossiers die nodig zijn om deze processen te onderzoeken, zich mensen bevinden, die heel hun hoop op de werkwijze van het Offizialat gericht hebben. Pater Martin bleef het recht altijd trouw, tegelijkertijd bleef hij echter de mens toegenegen.

Het Requiem vond plaats op zaterdag 18 oktober 2014 om 11.00 uur in de St. Marien te MariaVeen. Vervolgens is hij te Maria Veen begraven.
Pater Andreas Rohring CMM

Vestigingen van Mariannhill

De Abdij Mönschsdeggingen


De Missionarissen van Mariannhill bezitten met de Abdij ‘Mönschsdeggingen’ een oude, voormalige Benedictijner abdij, meer dan duizend jaar oud en een in barokstijl gebouwde pelgrims kerk, o.a. beroemd door zijn twee orgels. Lange tijd was Mönschsdeggingen de zetel van het generalaat van het Mariannhill Missie Genootschap. Daarnaast functioneerde het als noviciaat voor de Duitse priester novicen. Heden ten dage zorgen de missionarissen van Mariannhill voor de schrijn of pelgrimage als ook voor 3 parochies. Een herberg en kamers bestemd voor groepen, plus de prachtige abdij met zijn wijde blik over de Ries-krater trekken veel bezoekers.

Amerikaanse ruimtevaarders oefenden hier, in de Rieskrater, voor hun ruimtereis met de Apollo naar de maan. In de Rieskrater (een inslag van een meteoriet gelijk aan een kracht van 50 atoombonnen) gaf een steensoort aan welke niet op aarde voorkwam. Een prachtig museum in de nabijheid, in de plaats Nördlingen, kan men zowel de steensoort van het buitenaardse als van het Apollo programma levensgroot bewonderen.

Noot: deze geschiedschrijver heeft het mogen bezichtigen op een van zijn ontdekkingstochten langs de Romantische Strasse van Würzburg naar Ausburg.

Het Pius Seminarie in Würzburg


Het Pius Seminarie was in 1929 voorbestemd als priester seminarie van de Missionarissen van Mariannhill. Veertig jaar lang gingen de studenten van de orde uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord Amerika van hier naar de Universiteit van Julius-Maximiliaan.
Momenteel functioneert het Pius Seminarie als:
• zetel van de Provinciale Overste
• zetel van het Provinciaal Bestuur
• Missie Procuraat (postbehandeling van de Missie, verwerken van de donaties, het missie tijdschrift en de kalender, contactadres voor de missionarissen}.
• Postulaat en Noviciaat voor de Duitse en Poolse provincie
• Seminarie voor de religieuze studenten van de Duitse provincie ,die, net zoals destijds,6 jaren filosofie en theologie studeren aan de plaatselijke Universiteit.
• Pastoraal werk: biecht, verpleging, parochiewerk, retraites en bidstonden.
• Gastenverblijf o.a. voor missionarissen.

Adressen en bewoners

Piusseminar, Mariannhillerstrasse 1, 97074 Würzburg
Tel. (0049) 0931-79+699-0 en 0931-7699-91(rector)
Email: wuerzburg@mariannhill.de en noviziat@marianhill.de

Provincialat Missionare von Mariannhill
Mariannhillerstr. 1
97074 Würzburg
Tel. (+49) 0931-79699-99
Email: provinzial@mariannhill.de

Mariannhiller Mission Prokura
Mariannhillerstr. 1
97074 Würzburg
Tel.(0049)0931-79699-98 econoom
-79699-95 prokura
Email: prokura@mariannhill.de

Missionsärztliches Institut
Salvatorstr. 7
97074 Würzburg .
Tel.(0049) 0931-791-0
Tel. (0049) 0931-791-2807 pater Barnabas

Missionarissen

Pater Heinrich Busch
Pater Franz Epp
Broeder Peter Friedlein
Broeder Waldemar Hahn
Broeder Reinhold Hehle
Pater Herman Krtaus
Pater Siegfried Milz
Pater Johannes Chrysostomos Trummet
Pater Dr. Hubert Wendl
Pater Johannes Wenning
Pater Wolfgang Zürrlein

Missiehuis St Joseph Reimlingen

bij Nördlingen

Het missiehuis werd in 1922 gesticht. Het voornaamste doel was altijd het aannemen en opleiden van jonge mannen tot broeders voor de missie en voor het thuisland. In de werkplaatsen van het klooster werden de volgende beroepsvaardigheden onderwezen: timmeren, schoenmaken, kleermaken, tuinieren, drukken, boekbinden, bakken en boeren. Bovendien is er in het missiehuis in de derde generatie met broeder Wolfgang Hainz, een broeder die als niet medicus functioneert. Vanaf 1979 is er in Reimlingen ook het verpleeghuis voor medebroeders die door ziekte niet meer in de lokale gemeenschap kunnen wonen.

De jongerenkamers van het klooster staan open voor religieuze jeugdgroepen. In april 1999 zijn er twee grote drukmachines geïnstalleerd. Naast het drukwerk voor Mariannhill worden ook orders van buitenaf uitgevoerd. B.v het Mariannhill Missie Tijdschrift wordt er gedrukt.

Pelgrimskerk ‘Maria Beinberg’ bij Augsburg


Naast de Mariannhillers die samen in een gemeenschap wonen, zijn er ook medebroeders die solitair wonen. Zij zijn verbonden aan een gemeenschap en werken als pelgrim priester, pastor, verrichten pastoraal werk voor zusters en ziekenhuizen.

Adres

Wallfarhtsbenefizium Maria Beinberg
86565 Gachenbach
tel.00498259-541
Missionaris: pater Ansgar Häusler
Vanuit Maria-Veen zorgen pater Mario Muschik en pater Jörg Thiemann assistentie voor Maria Beinberg, bij Augsburg. Zij verrichten pastoraal werk in de schrijnkerk en in twee parochies.

Vertegenwoordiging in Keulen


Mariannhiller Missionare
Brandenburgerstrasse 8,
50668 Köln
tel.(0049) 0221 121146
Pater Adelbert Balling en pater Alexander Ultsch

Seminarie Aloysianum Lohr aan de Main


Het ‘Alo’ werd gebouwd in 1911 om de wetten van de politiek culturele strijd te omzeilen, en is de oudst bestaande vestiging van de Duitse provincie .De naam van het gebouw, genoemd naar de heilige voor de jeugd, Aloysius van Gonzaga, heeft een speciale betekenis: het Aloysianum dient als religieuze kostschool voor de opvoeding van jongens. Tegenwoordig zitten er ongeveer 40 jongens op de kostschool. Zij bezoeken de plaatselijke middelbare school. In de loop van de geschiedenis zijn er ongeveer 165 priesters van het Aloysianum afgestudeerd, waaronder vele Mariannhill missionarissen.

Missiehuis Maria Veen Munsterland

(westelijk van Munster)

Missionarissen van Mariannhill
Am Kloster 9
48734 Reken
Tel. 0049 2864 9493 0
Fax 0049 2864 9493 33
Email: mariaveen@mariannhill.de

Werkzaamheden en taken


• Het Gymnasium, eigendom van CMM, met 900 studenten
• Leraar in religie en pastorale zorg voor de studenten
• Het Huis voor Jeugdvorming, b.v. voor religieuze oriëntatie.
• Huismeester,
• Pastorale zorg van Maria Veen en de gemeenschap van Huelsten
• Pastorale zorg in de gemeenschap van Hochmoor.
• Pastorale zorg in een vestiging voor gehandicapten
• Kerk Tribunaal voor het Diocees van Munster
• Werkzaamheden in huis, portier, keuken en wasruimte. Jaarlijks organiseren de studenten met de leraren een school festival. Naast sport- en theater presentaties worden er ook artikelen gemaakt door de studenten en te koop aangeboden. De opbrengst gaat naar de missionarissen van Mariannhill.

Pfarrhaus St. Heinrich

Kirchstrasse 13, 48734 Reken

Missionarissen

Pater Christoph Beesten
Pater Dr. Martin Boelens
Broeder Heinrich Dalhaus
Broeder Thomas Fischer
Pater Rainer Grawe
Pater Michael Mass
Pater Mario Muschik
Pater Jörg Thiemann
Pater Thomas Winzenhörlien
en 3 zusters van de Congregatie van de zusters van het Kostbaar Bloed.

20130804GE


De “Engel” van DACHAU werd hij genoemd.
Zij lijfspreuk was: “Liefde verdubbelt de kracht”.
Pater Engelmar Unzeitig, CMM was 1934 student en novice op St. Paul in Arcen, NL. Op 24 September 2016 werd pater Engelmar in de Kilians Dom van Würzburg “Zaligverklaard”. Bij deze plechtigheid waren 1800 personen aanwezig, waaronder 22 Afrikaanse priesters en een afvaardiging van Missiehuis St. Paul, Arcen NL, allen Leden van CMM.

Curriculum Vitae, het interbellum en het verloop naar Zaligverklaring.

1911. Geboren 1 maart 1911 en op 4 maart 1911 gedoopt met de naam Hubert,
in Griefendorf bei Zwittau.

1914. Begin WO I, vader Johan wordt opgeroepen als soldaat.

1916. op 14 januari van dit jaar sterft zijn vader Johan in een Russisch krijgsgevangenenkamp aan de Wolga, aan tyfus.

1918. Einde WO I; het Duitse Sudetengebied wordt aan Tsjecho-Slowakije toebedeeld. De inwoners worden gedwongen tot Tsjechische staatsburgers.

1920. Hubert doet zijn 1ste communie.

1921. Ontvangt op 26 september het Heilig Vormsel Sacrament in Zwittau.

1917. 16 september tot 27 juni 1925 Lagere school in Greifendorf.

1925/1926. Hubert werkt als boerenknecht bij een Tsjech.

1928- 1934. Start 18 april studie gymnasium, als late roeping bij Mariannhill in Reimlingen – Nördlingen en vertrekt 1934 naar de Missionarissen van Mariannhill St. Paul in Arcen NL.

1934. op 18 maart doet Hubert zijn eindexamen gymnasium en gaat naar Missiehuis St. Paul in Arcen, NL in het noviciaat en neemt hier de kloosternaam ‘Engelmar’ aan.

1935. 1ste Professie en aanvang studie Filosofie en Theologie aan de Universiteit van Würzburg

1937. Regina Unzeitig, Huberts jongste zus, treed in als zuster Adelhilde bij de Zusters van het Kostbaar Bloed in Wemberg, Karinthië, Oostenrijk.
In hetzelfde jaar ontvangt Hubert zijn tonsuur. (Kreunschering)
1939. Op 19 februari ontvangt Hubert, kloosternaam Engelmar, zijn subdiaken wijding en op 5 maart zijn diaconaat wijding. Zijn priesterwijding ontvangt hij op 6 augustus en doet zijn eerste H. Mis in Griefendorf op 15 augustus.

Op 1 september breekt WO II uit.

1940. Op 1 oktober wordt hij pastor in Riedegg, A. en Glöckelberg/Böhmerwald.

1941. 21 april Gevangengenomen door de Gestapo vanwege zijn uitingen en verdediging van de Joden. De verrader was lid van de Hitlerjugend wiens vader lid was van SDAP.
Deportatie volgt op 3 juni naar het concentratiekamp Dachau. Op dat moment krijgt hij als krijgsgevangene nummer 26147 ingegraveerd op zijn arm. Namen bestaan niet meer. Sterft een krijgsgevangene dan krijgt een nieuwkomer dat nummer. Zo tracht men sporen van overleden gevangenen uit te wissen.

1943. Zijn moeder, Cecilia Unzeitig overlijd in Griefendorf.

In Dachau zaten meer dat 2700 geestelijken uit heel Europa gevangen.
Pater Engelmar leerde hier Russisch, de meeste waren Russische krijgsgevangen die communist waren, zodat hij ze over het christelijk geloof kon vertellen.
Hier ervoer hij het rauwe, trieste en de onmenselijke behandeling van het regiem in het concentratiekamp. Heel slechte hygiëne, sanitair, tekort aan voedsel en abominabele huisvesting vormden een bron voor een ziekten. I
In januari 1945 brak de besmettelijke ziekte “Tyfus” uit. Niemand durfde zich voor verpleging van deze zieken te melden. Vrijwilligers werden gevraagd en Pater Engelmar meldde zich met 20 medegevangenen die ook priester waren. Zij allen gingen het risico van besmetting aan. Zij verzorgden de zieken, ook geestelijk verzorging door ziekenzalving en biecht horen.

1945. Pater Engelmar raakt geïnfecteerd en overlijd op 2 maart 1945, acht weken voordat het kamp Dachau door de Amerikanen werd bevrijd en 1 dag na zijn 34ste verjaardag. Na een’ persoonlijke’ crematie in Dachau, eigenlijk onmogelijk, is zijn as op onnavolgbare wijze het kamp uit gesmokkeld. De URN wordt op het Stadsbegraafplaats van Würzburg bijgezet.
Terugkijkend vertellen vele van zijn medegevangenen uit die tijd, dat pater Engelmar, in die onmenselijke koude omstandigheden, hen liefde en warmte heeft gegeven. Hij deelde zijn karig rantsoen met zijn zieke medegevangenen daardoor enkele zieken het overleefden. Hier maakte hij zijn lijfspreuk waar: “Liefde verdubbelt de krachten”.

1946. Alle familieleden van pater Engelmar Unzeitig, Sudeten Duitsers, worden verdreven en geëvacueerd na WO II door besluiten van de overwinnaars.

1949. Maria Unzeitig, zijn zus, kloosternaam Zuster Huberta, wordt Missiezuster bij de Zusters van het Kostbaar Bloed in Neuenbeken.

1968. De URN van pater Engelmar Unzeitig wordt overgebracht van de Stads- begraafplaats naar de “Hart van Jezus” kerk van Mariannhill in Würzburg.

Herinnerd worden in op 2 maart 1985 zijnde 40ste dag van overlijden en 1maart 1986 zijn 75ste geboortedag. Op 6 augustus zijn 50ste jaar na zijn priesterwijding.

1991. op 26 juli begint in Würzburg het proces voor Zaligverklaring.

1998. Deze akten gaan deze zomer naar de Curie in Rome.

2009. Paus Benedictus XVI verleent Pater Engelmar Unzeitig de titel;
“Heldhaftige Daden” en verklaard hem daarmee als vereringswaardig.

2011. Bij de ingang van het Pius Seminarie, Mariannhillerstrasse 1, 97074 Würzburg wordt een “Gedenktegel” aan Pater Engelmar Unzeitig gelegd.
Donderdag 15 september gelastte Bisschop Dr. Friedhelm Hofmann; een aanvullend onderzoek naar het ‘Martelaarschap’.

2012. Bisschop Dr. Friedhelm Hofmann heeft op vrijdag 25 mei het aanvullend onderzoek afgesloten voor het “Martelaarschap” van pater Engelmar Unzeitig.
Overste van het Domkapittel Dr. Stefan Rambacher, bisschoppelijk gedelegeerde voor deze zaken, en Vicaris Thomas Drexler als justitieel promotor, alsmede in opdracht van de Diocesane Recht, notaris Klaus Schmalzl, stellen de volledigheid en echtheid van de akten vast. Aansluitend worden deze met de bijlagen verzegeld en in tweevoud samengesteld en aan de vertegenwoordiger van de Paus “Postulator” Dr. Andreas Ambrosi overhandigd.

2016. Het zaligverklaringsproces duurde 25 jaar. Paus Franciscus verklaarde op 22 januari dat pater Engelmar Unzeitig CMM, om het leven was gekomen vanwege haat voor het christelijk geloof (in odium fidei) en verhief hem daarbij officieel als ‘Martelaar’.
Volgens de huidige regels is daarom geen wonder op voorspraak van de kandidaat-zalige vereist om ‘tot de eer der altaren te worden verheven’.
Hij is de 56ste rooms-katholieke gevangene die zalig is verklaard
w.o. ook de Nederlandse pater Karmeliet, Titus Brandsma.

2016. 24 september verzamelden zich in het voormalig Pius X, Groot Seminarie van Mariannhill, aan de Mariannhillerstrasse 1, in Würzburg thans Missiehuis van Mariannhill Duitsland, een groot aantal Zusters van het Kostbaar Bloed uit vele landen alsmede veel paters en broeders van CMM. Vele kenden elkaar omdat ze samen in missiegebieden werkten of hadden gewerkt.
Ter ere aan het ‘Martelaarschap’ van pater Engelmar werd een grote eredienst gehouden in de kerk van het Missiehuis.
In de middag waren allen aanwezig in de Kilians Dom van Würzburg waar Pater Engelmar Unzeitig ‘Zalig’ verklaard zou worden. De ceremonie werd geleid door Bisschop Dr. Friedhelm Hofmann en medecelebranten. Kardinaal Angelo Amato las het Apostolisch schrijven voor en Pater Damiaan Weber CMM, Generale overste van de Missionarissen van Mariannhill uit Rome, las de vertaling in het Duits voor aan de aanwezigen. Er waren 1800 aanwezigen w.o. meerdere kardinalen uit Rome.


Van de Nederlandse CMM waren afgevaardigd: Overste pater Dr. Frans Lenssen
CMM, Pater Jan Bouma CMM emeritus missionaris in Afrika, Pater Alfonds Voorn CMM uit het missiegebied in Papua New Guinea, thans met verlof op Missiehuis St. Paul en Broeder Maurice van Haasteren CMM.
De Tsjechische minister van Cultuur gaf ‘acte de presénce’; pater Unzeitig was immers een Sudeten-Duitser, in 1911 geboren in het toenmalige Greifendorf, dat thans in de Tsjechische Republiek ligt.
Uit Zuid-Afrika waren afgevaardigd 22 CMM, paters en broeders, alsmede een aantal Zusters van het Kostbaar Bloed. Vanuit andere continenten waren religieuze afgevaardigden w.o. vele van de CMM en Zusters van het Kostbaar Bloed. Ook de schrijvende pers, televisie en radio, vooral uit Duitsland, maar ook uit de gehele wereld was in groten getale aanwezig.

26 september vertrokken in bussen een groot aantal van CMM en Zusters van het Kostbaar Bloed uit Europa en andere continenten naar het voormalig concentratiekamp Dachau in Beieren, D.
In het kamp DACHAU kregen zij een uitgebreide en deskundige rondleiding over van het leven in dit kamp, de bouwblokken en ovens. Velen voelden hier de pijn, het lijden en het rauwe en het onmenselijk leven van hun overleden medebroeder van CMM, de Zalige Pater Engelmar Unzeitig, aldus berichtte een van hen. Afsluitend werd ter plaatse in het klooster van de zusters Karmelietessen een H. Mis ter nagedachtenis aan de ‘Zalige’ opgedragen.

Rond 28 september vertrokken allen naar hun standplaats in de wereld. Uitgezonderd de leidinggevenden uit landen waar Missionarissen CMM werkzaam zijn. Zij gingen voor 4 weken naar het 16de Generale Kapittel in Rome. 

Informatie over ‘Zalige Pater Engelmar’, teksten en foto’s en video ‘s vindt U onder andere op: www.engelmarunzeitig.de Duitstalig. www.mariannhill.de Duitstalig. www.katholieknieuwsblad.nl
www.kro-ncrv.nl/inspiratie/nieuws/370-40085-dachau-gevangene-engelmar-unzeitig-zaligverklaard Overste Dr. Pater Frans Lenssen CMM NL en
Paul Sweens, voorzitter websitecommissie -www.vriendenmariannhill.nl

Verzameld en vertaald uit hierboven genoemde bronnen voor de website www.vriendenmariannhill.nl
Gerard Egelmeers, lid van de websitecommissie.
Email; geschiedschrijving@vriendenmariannhill.nl

 
Pater Martin Boelens Overzichtskaart Europa met Duitsland in donker groen Pius X Groot Seminarie Wurzburg Duitsland MariaVeen Duitsland Huis in Keulen Huis in Reimlingen Bedevaartsplaats Beingberg Duitsland Maquette van het Pius X Seminarie in Wurzburg Trappenhuis Pius X Seminarie in Wurzburg Missie Museum Pius X Seminarie in Wurzburg 2014 Museumkast Papoea Nieuw Guinea Wurzburg 2014 Missie museum torenkamer Pius X Seminarie in Wurzburg Uitzicht vanuit de torenkamer van het Pius X Seminarie op Wurzburg Missie tentoonstelling in de torenkamer van het Pius X Seminarie te Wurzburg Anne-Mie en Broeder Reinhold bij uitzicht vanuit de toren van het Pius X Seminarie Wurzburg Vlag van Duitsland