Europa Huizen en opleidingen

 

Mariannhill Europa


Vanuit St. Paul  in Nederland in samenspraak met Mariannhill  Zuid Afrika heeft Mariannhill zich wereldwijd ontwikkeld en heeft men geprobeerd in diverse landen opleidingshuizen te realiseren om mankracht te genereren met als doel hun missionaire taak in vooral Afrika te kunnen vervullen.

In de volgende Europese: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland  en Spanje,  zijn Mariannhill huizen ontstaan die een groot aantal leden tot gevolg heeft gehad. Zelfs in de Verenigde Staten en Canada heeft men opleidingshuizen gehad en Mariannhill is daar nog steeds vertegenwoordigd.

Later is op aandringen van het Vaticaan het Generalaat huis in Rome Italië  gebouwd waar het hoofdbestuur van de congregatie Mariannhill is gevestigd. De huidige Generale overste is Pater Damiaan Weber. We verwijzen graag naar de algemene website van Mariannhill.

Wij doen bij deze een oproep aan de bewoners van de diverse huizen in Europa om te helpen deze website te complementeren en te voorzien van verhalen met betrekking tot de hun activiteiten met het daarbij behorende beeld materiaal.

Reacties ontvangen we graag via contact