Financiering studentenhuis Lae PNG

 

Bijeenkomst van de werkgroep Papoea Nieuw Guinea


Op 29 juni 2013 kwamen leden van de werkgroep Papoea Nieuw Guinea bijeen in het huis van een van de leden in Dreumel. Deze groep, waarvan de meesten voor lange of korte tijd in Papoea Nieuw Guinea werkzaam zijn geweest, heeft zich in de afgelopen 40 jaren sterk ingezet voor een bredere publieke kennis en interesse voor dit land dat in 1975 de onafhankelijkheid van Australië verkreeg. Daartoe werden in veel plaatsen talrijke informatieve bijeenkomsten gehouden en er werden acties voor ondersteuning van projecten van het missie- en ontwikkelingswerk in P.N.G, gevoerd.

Na veertig jaren houdt de groep op met deze activiteiten. Een waardevolle collectie van houtsnijwerken en literatuur over de Melanesische geschiedenis en cultuur wordt nu te koop aangeboden. In de loop van al die jaren van activiteiten is er een hechte band onder de leden van de groep gegroeid. Daarom werd besloten om ook in het vervolg regelmatig samen te komen om elkaar weer te ontmoeten om gedachten en ervaringen uit te wisselen. Bij deze ontmoeting waren ook CPS en CMM missionarissen aanwezig (Zr. Godelief en Zr. Anno, P. Ton Mulderink en P. Frans Lenssen) alsook drie ex CMM en andere lekenmissionarissen die in PNG werkzaam zijn geweest.
F.Lenssen