Historie

 

De geschiedenis van Mariannhil is te verdelen in de geschiedenis van de Trappisten orde onder leiding van Abt Franz Pfanner die in Zuid Afrika een trappisten klooster had gesticht in opdracht van de trappisten orde. Daar de trappisten zich bezig hielden met geloofsuitbreiding en niet in staat bleken om een zuiver contemplatief leven te leiden werd abt Franz de grondlegger van het huideige Mariannhill en in dit kielzog ook de grondlegger van de vrouwelijke tak de Zusters van het Kostbaar bloed. Het verhaal van deze grondlegger Abt Franz wordt duidelijk omschreven in het verhaal Wendelin Pfanner.

De ontstaansgeschiedenis van Mariannhill in Zuid Afrika komt uitgebreid aan de orde in het verhaal over de Stichting Missionarissen Mariannhill. In literatuur gaan we in op boeken die zijn gepubliceerd betreffende de geschiedenis van Mariannhill wereldwijd en boeken die gepubliceerd zijn over bijzonder levensverhalen.

Dat de jonge congregatie, van Duitse oorsprong, een opleidinghuis zocht in Europa was vanzelfsprekend. In deze tijd was het niet mogelijk om in Duitsland een klooster te stichten en er werd naarstig gezocht in de Nederlandse grensstreek. Landgoed Klein Vink werd aangekocht om het eerte opleidingshuis in Europa te stichten. Deze ontstaansgeschiedenis van Sint Paul Arcen komt uitgebreid aan bod in de geschiedenis van Mariannhill Nederland. Dat de jonge congregatie, van Duitse oorsprong, een opleidinghuis zocht in Europa was vanzelfsprekend. In deze tijd was het niet mogelijk om in Duitsland een klooster te stichten en er werd naarstig gezocht in de Nederlandse grensstreek. Landgoed Klein Vink werd aangekocht om het eerte opleidingshuis in Europa te stichten. Deze ontstaansgeschiedenis van Sint Paul Arcen komt uitgebreid aan bod in de geschiedenis van Mariannhill Nederland.

Deze is onderverdeeld in verschillende perioden:
Ten eerste de stichting van Missiehuis St Paul, gevolgd door de opbouw periode WO 1 en crisisjaren. Rond 1935 werd het langzaam een zelfstandige Nederlanse Provincie van Mariannhill en werd de invloed van de Duitse medebroeders steeds minder. De 2de Wereldoorlog heeft vele gevolgen gehad voor Missiehuis St Paul en haar bewoners en wordt uitgebreid beschreven in de periode: WO II. Na deze, voor alle bewoners zo heftige periode, is er weer zeer hard gewerkt en is het St. Paul zoals velen het kennen, uit de brokstukken herrezen beschreven in de wederopbouw. De tijdsgeest zorgde voor een grote aanwas en er werd naarstig gezocht naar uitbreidingsmogenlijkheden beschreven in Eijsden, Mook en Venray. 

In de volgende periode ontstond er een leegloop van leden en men was toe aan heroriëntatie. Het oude klooster werd afgebroken en een bungalow vakantiepark werd opgericht in samenwerking met stichting Veldkamp. Zo ontsond het huidige derde St Paul.

Het 75- jarig bestaan werd uitgebreid gevierd. Om de geschiedenis van Mariannhill Nederland te bewaren werd het Franz Pfannerhuis geraliseerd op het vakantiepark. In 2006 werd het vakantiepark aan de huidige eigenaar Roompot. De viering van het eeuwfeest ging niet ongemerkt voorbij. Het werd uitgebreid onder de aandacht gebracht middels een tentoonstelling over 100 jaar Mariannhill Nederland in het Franz Pfannerhuis, wat 10 jaar bestond. Een grootse Reünie werd geoganiseerd en maar liefst 250 personen bezochten deze gedenkwaardige bijeenkomst.

Het laatste onderdeel is een schematisch overzicht van de geschiedenis.

Biddende trappisten in Mariannhill Zuid-Afrika Wendelin Pfanner Klooster van Mariannhill in Zuid Afrika Klooster Mariannhill in Zuid-Afrika Eerste St Paul in Arcen Nederland St Paul in Arcen Nederland na de 2e wereldoorlog 1945 Noviciaat Eijsden Ontvangst van het missiekruis in 1956 voor missionarissen bij hun vertrek naar Afrika Eerste missionarissen in Papoea Nieuw Guinea Huize Eldorado Mook Groepsfoto studenten Mook Sint Paul Arcen Nederland Nieuw klein seminarie Venray Reunie 100 jaar St. Paul in 2011