Idealen solidariteit

 

Na WO II ontstaan er tienduizenden grote en kleine hulpinstanties voor goede doelen in Amerika en Europa. Miljoenen mensen voelen zich erbij betrokken. Idealen hebben en solidair zijn met de behoeftige medemens op aarde. Verschillende vrienden van Mariannhill hebben hun oorspronkelijk ideaal behouden en zijn betrokken geraakt bij ideële organisaties.

Op deze pagina kan men inbreng geven om:
• deze organisaties te promoten
• projecten aan te bevelen
• projecten bekendheid te geven

Voorbeelden hiervan zijn:
• Zonnepanelen en naaimachines voor Menyamya in Papoea Nieuw Guinea
Studiefonds voor priester- en broederstudenten in Zambia
• Bouwen met Bouma’s in Zambia
• Het opzetten van een studentenhuis in Lae Papoea Nieuw Guinea
• Op Missie voor PUM.
• In januari 2012 is Jan Admiraal, ter ondersteuning van zijn dochter Maartje, naar Ghana geweest. Maartje heeft in Zuid Ghana, als onderwijs opbouwwerkster, een tehuis opgezet voor allochtonen uit Noord Ghana. Een opvanghuis en tegelijkertijd een opleiding tot fabrieksschoenmakers. Vele gelden en machines zijn gevonden in de Langstraat, Noord-Brabant, waar vanouds veel schoenfabrieken zijn geweest. De stichting ‘Chance 2 change’ is al vergevorderd. Deze stichting maakt dit project mede mogelijk.

Reacties zijn welkom