Kevelaer / Kevelaar

 

In het bisdom Mariannhill in Zuid-Afrika is ten tijde van Abt Franz Pfanner in het jaar 1888 een missiestatie gesticht genaamd ‘Kevelaer’. Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van deze missiestatie in het bisdom Mariannhill, is de bisschop, Mgr. Pius Dlungwane, met een kleine delegatie van het bisdom uitgenodigd om op 1 mei de opening van het pelgrimsjaar 2013 in Kevelaar bij te wonen. Daar de pastorie in Kevelaar te klein was om de gehele delegatie te herbergen, waren een drietal priesters op St. Paul ondergebracht.

Pius Dlungwane is een van de leerlingen van missionaris pater Siem Rodenburg die in 1959 in Zuid Afrika kwam met het Nederlandse schip ‘De Grote Beer’. Pater Siem heeft de Zuid Afrikaanse nationaliteit aangenomen in de tijd van politieke rassenstrijd om zijn werkzaamheden te kunnen voortzetten. Pater Siem woonde tot voor kort in het zusterhuis van de zusters van het Kostbaar Bloed in Ixopo. In 2016 is pater Siem Rodenburg overleden.

Delegatie vanuit het bisdom Mariannhillin Zuid Afrika Delegatie Mariannhill Bisdom Zuid Afrika op bezoek op St. Paul in Arcen Delegatie vanuit het bisdom Mariannhill uit Zuid-Afrika op bezoek in de kapel van St. Paul. Bisschop Pius Dlungwane van Mariannhill bisdom voor glas in lood raam van de kapel van St. Paul Leden van de Mariannhill delegatie voor St. Paulus met uiterst rechts Harrie Schaminee