Mariannhill

 

De geschiedenis van Mariannhil is te verdelen in de geschiedenis van de Trappisten orde onder leiding van Abt Franz Pfanner die in Zuid Afrika een trappisten klooster had gesticht in opdracht van de trappisten orde. Daar de trappisten zich bezig hielden met geloofsuitbreiding en niet in staat bleken om een zuiver contemplatief leven te leiden werd abt Franz de grondlegger van het huidige Mariannhill en in dit kielzog ook de grondlegger van de vrouwelijke tak de Zusters van het Kostbaar bloed. Het verhaal van deze grondlegger Abt Franz wordt duidelijk omschreven in het verhaal Wendelien Pfanner.

De ontstaansgeschiedenis van Mariannhill in Zuid Afrika komt uitgebreid aan de orde in het verhaal over de Stichting Missionarissen Mariannhill. In Literatuur gaan we in op boeken die zijn gepubliceerd betreffende de geschiedenis van Mariannhill wereldwijd en boeken die gepubliceerd zijn over bijzonder levensverhalen.
 
Klooster van Mariannhill in Zuid-Afrka Kathedraal van Mariannhil  in Zuid Afrika Kloostetuin van Mariannhill in Zuid-Afrika