Mariannhill Nederland

 

Missiehuis Sint Paul in Arcen heeft haar ontstaan direct te danken aan de geestdrift van Abt Franz Pfanner. Hij wilde een opleidingshuis in Duitsland om nieuwe leden en fondsen te werven voor zijn missionaire werk in Mariannhill Zuid Afrika. Daar er in die tijd geen mogelijkheid was om in Duitsland klooster te stichten werd er in het grensgebied in Nederland gezocht en ging men over men tot de aankoop van het landgoed Kleinvink te Arcen. Deze geschiedenis wordt volledig beschreven in stichting missiehuis St. Paul. De geschiedenis is verdeeld in kleinere stukken van W.O.I en crisis jaren, tot een zelfstandige Nederlandse provincie. Tijdens de W.O.II  heeft Sint Paul veel schade opgelopen en is deze weer hersteld door immens hard te werken in de wederopbouw. Na deze periode was er behoefte aan uitbouw  dat er veel kandidaten waren voor de priester- en broeder opleiding. Om tot goede priesteropleiding te komen werd men voor de hogere studies opgeleid in Würzburg. St. Paul werd te klein voor al deze mensen en er werd uitbreiding gezocht in Eijsden als Noviciaat. Daar men het klein seminarie ook tot een staat erkende school wilde maken werd er in Mook een huis opgericht om samen met de Passionisten een erkende school te krijgen. Later bleek dit niet haalbaar en werd er naar Venray  uitgeweken waar een nieuw huis werd gebouwd en waar een jaar later ook de broederopleiding naartoe werd verplaatst om alle opleidingen onder een dak te krijgen. Het missiegebied van Mariannhill Nederland werd uitgebreid met Papoea Nieuw Guinea en er werden enkele mensen naar Brazilië gestuurd. Onzekere tijden braken aan door algemene discussie in de kerk en de leegloop van leden Mariannhill Nederland in het bijzonder. Men zocht naar een alternatief voor St. Paul en vond deze in het oprichten van recreatiepark Klein Vink, waarin toch nog enkele missionaire gedachten konden worden verwezenlijkt nl. recreëren met gezonde en zieken mensen. Hiermede heeft men een gezonde financiële basis gevonden om de boerderij een herbestemming te geven en de weg te openen om de broodnodige bouw van Sint Paul 3te realiseren. Men heeft het 75 jarig bestaan met gereduceerd aantal mensen kunnen vieren. Door de realisatie van recreatiepark Kleinvink heeft men nog enkele goede investeringen gedaan voor de toekomst met het bouwen van het Thermaalbad en de verbouwing en inrichting van de oude kapel/smederij tot het Franz Pfanner Huis, waar regelmatig tentoonstellingen en culturele activiteiten worden gehouden. In 2006 is het geheel verkocht aan Roompot vakantieparken. Dit geheel is samengevat in Mariannhill een eeuw in Nederland. 
Het eerste St. Paul Plattegrond van het te bouwen St. Paul De voorkant van Missiehuis St. Paul. De achterkant van St. Paul in Arcen Ingang van St. Paul. Aankoop van het klooster in Eijsden werd bewoond door Molukkers. Het Noviciaat in Eijsden de voorkant. Noviciaat in Eijsden de achterzijde Nieuw klein seminarie van Venray