Mariannhill wereldwijd

 

In de geschiedenis zie je een compleet verhaal over het ontstaan van Mariannhill met een verhaal over Mariannhill Nederland in het bijzonder. Vanuit St. Paul en in samenspraak met Mariannhill Zuid Afrika heeft Mariannhill zich wereldwijd ontwikkeld en heeft men geprobeerd om in diverse landen opleidingshuizen te realiseren om mankracht te genereren om hun missionaire taak in vooral Afrika te kunnen vervullen. In de volgende Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië zijn Mariannhill huizen ontstaan die een groot aantal leden tot gevolg heeft gehad. Zelfs in de Verenigde Staten en Canada heeft men opleidingshuizen gehad en Mariannhill is daar nog steeds vertegenwoordigd.

De missiegebieden in Afrika zijn sterk uitgebreid en Mariannhillers zijn er in de volgende landen actief: Zuid Afrika, Zimbabwe, Zambia, Mozambique en Kenia. Mariannhill heeft daar veel lokale leden en roepingen om de missionaire taak van de Europeanen over te nemen. Voor de Nederlandse Mariannhillers kwam in 1958 Papoea Nieuw Guinea er bij als nieuw missiegebied. Welke voor velen een levenstaak is gebleken. Er is ook een klein experiment geweest in Brazilië.

De website geeft uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de betrokkenheid van vooral de Nederlandse leden en ex-leden die in deze landen betrokken zijn of waren gedurende hun leven.

Nederlandse Mariannhillers in het buitenland


Het aantal Nederlandse Mariannhillers in het buitenland is de laatste jaren sterk gekrompen. Pater Dr. Martin Boelens leeft in de Mariannhiller gemeenschap in Mariaveen, Duitsland. Hij was jarenlang de vertegenwoordiger voor de Kerkelijk Rechtbank in het bisdom Munster (vicepresident). Sinds kort is hij na 30 jaar dienst van zijn functie ontheven.
Als lid van de US/Canada provincie woont pater Frans (André) Penterman meer als een halve eeuw in Sherbrooke, Canada. In Afrika leven vier Missionarissen in de Provincie Mariannhill (Zuid Afrika), nl. pater Henry Ratering pater Simon Rodenburg, broeder Herman Verkuylen en Adriaan Wissenburg. In Zambia pater Jan Bouma. Pater Toon Janssen in Zimbabwe en pater Theo (Philip) Voorn in Kenya. Tenslotte zijn er nog drie Nederlanders in Papoea Nieuw Guinea, pater Ton Mulderink, pater Sido van der Werf en pater Alfons Voorn.

In totaal zijn er nog 20 Nederlandse Mariannhillers werkzaam. Een sterk contrast met het verleden. Op het kerkhof van St. Paul rusten 35 medebroeders en 24 zijn elders in de missiegebieden begraven. In totaal zijn 59 Nederlandse Mariannhiller overleden. Het verleden in getallen weergegeven. De toekomst? Die ligt in Gods hand, waarin we ons geborgen weten.