Het Nationaal Archief

 

Het Nationaal Archief, ons geheugen Paleis


De Koninklijke Bibliotheek Den Haag bestaat sinds 1789 en was voorheen gevestigd aan het Lange Voorhout. In 2011 is er nieuwbouw gepleegd en is nu gevestigd aan de Alexanderhof 5.
Vanwege een tekort aan ruimte, heeft ontwerpbureau OD205 o.l.v. architect Arie Hagoort, een oppervlakte van 80.000 m², vele m², tot 15 meter ondergronds geklimatiseerd. Heden werken er ruim 300 medewerkers. In het gebouw houden organisaties die gerelateerd en/of verwant zijn met de doelstellingen van de Koninklijke Bibliotheek ook kantoor.
Nu in 2014, is 112 km archief analoog opgeslagen, bestaande uit boeken, tijdschriften, kranten historische geschriften, documenten en microfilm van de laatste 1000 jaar.
De Koninklijke Bibliotheek is als volgt bereikbaar: via het Centraal Station in DEN HAAG zie je bij de uiterst rechtse uitgang van de stationshal op 100 meter de ingang van de Koninklijke Bibliotheek.

Van kaartenbak naar terrabyte


UNESCO heeft in 2003 besloten datgene wat van historisch belang is ook digitaal te archiveren, zodanig dat de inhoud in lengte van jaren is te lezen. De Koninklijke Bibliotheek Nederland is in 2007 gestart. Zij selecteren en bepalen welke websites van historisch belang zijn en kunnen worden ingezien door studenten van universiteiten als studiemateriaal.

Deze website www.vriendenmariannhill.nl is sinds het 2e kwartaal van 2014 als studiemateriaal opgenomen voor studenten van universiteiten en andere belangstellenden welke lid zijn van Koninklijke Bibliotheek.
Jaarlijks vindt van onze website automatisch een ‘update’ plaats in het eerste kwartaal. Alle auteursrechten blijven behoren aan deze websitecommissie. Er wordt door de Koninklijke Bibliotheek niets gewijzigd zonder onze toestemming.

Anno 2014 bevat de digitale opslag van de Koninklijke Bibliotheek, 900 harde schijven en 200 servers. Opgeslagen zijn 400 miljoen gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften.
In 2014 is 800 terrabyte opgeslagen. De directeur is de heer Bas Savenye.
 
Nationaal Archief Den Haag Ingang Nationaal Archief Balie Trap naar Koninklijke Bibliotheek Wegwijzer Nationaal Archief Openingstijden Plafondafbeelding Koninklijke Bibliotheek