Papoea Nieuw Guinea Fons Voorn

 

Fons arriveerde half mei 2012 vanuit Papoea Nieuw Guinea. Hij reisde via Nieuw Zeeland om daar zijn zus te bezoeken en tevens een priester van het bisdom Lae die aan terminale kanker leed en intussen is overleden.

Fons is rector van het Mariannhill College in Port Moresby en tevens docent aan het Catholic Theological Institute voor de afdeling Heilige Schrift. De Mariannnhill seminaristen worden aan de faculteit, samen met ongeveer 150 studenten van andere congregaties en bisdommen van PNG en andere landen in de Stille Oceaan, academisch gevormd.

Fons bezocht tijdens zijn verlof de Mariannhillers in Spanje, waar hij voorheen jarenlang werkzaam is geweest. Ook bezocht hij medebroeders in Duitsland. In Nederland onderging hij een succesvolle operatie aan zijn beide ogen. Begin augustus keerde Fons terug naar Port Moresby, waar hij Pater Frans Lenssen afloste, die hem tijdens zijn afwezigheid had vervangen.