Papoea Nieuw Guinea Frans Lenssen

 

Pater Frans Lenssen CMM keerde op 18 september 2011 terug van Papoea Nieuw Guinea voor een definitief verblijf in Nederland. Hij maakte de reünie mee van het 100 jarig bestaan van Mariannhill in Nederland op 23 september. Op 80 jarige leeftijd, waarvan 60 jaar leven als een Mariannhiller achter de rug en 40 jaar na zijn eerste aankomst in Papoea Nieuw Guinea leek het voor hem een geschikt moment voor een rustiger bestaan op de oude dag. Medische problemen spelen ook een rol. Na zijn priesterwijding in 1956 studeerde Frans verder theologie en Bijbelwetenschappen in Nijmegen en Rome. Daarna werd hij overgeplaatst naar het internationale groot seminarie voor priesteropleiding van Mariannhill in Würzburg, Duitsland.

In 1971 nam hij afscheid als rector van het seminarie en vertrok hij naar Papoea Nieuw Guinea. Daar is hij vele jaren werkzaam geweest, zowel op kleine koraaleilanden Por en Mandok als op de missieposten hoog in de bergen. Frans was actief en werkte aan het Melanesian Institute en was lid van de commissie voor vertaling van de bijbel in Melanesian Pidgin. Hij doceerde aan de theologische faculteit in Port Moresby Bomana. In de jaren 1985-1996 was hij lid van het Generale Bestuur van Mariannhill in Rome en Vicaris Generaal.

Echter pater Frans vond het te rustig in het Missiehuis St. Paul te Arcen, waar hij intussen zijn boek schreef: ‘Een voorbijgaande schaduw’. Vaak verleende hij op verzoek van het bisdom ’s-Hertogenbosch, assistentie in diverse plattelands parochies waar geen priester of pastoor meer was. In heel West–Europa is het aantal katholieke kerkgangers met 80% teruggelopen en nog meer de aanwas van priesters. Wel studeren veel vrouwen theologie en werken actief mee in parochies.

Pater Frans voelde zich voldoende sterk om terug te keren naar PNG waar onvoldoende krachten waren en zijn verblijfsvergunning was immers nog geldig. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft pater Frans nog een frisse en actieve geest. Wij wensen hem op 25 juni 2012 een voorspoedige reis en een vruchtbare tijd tussen ‘zijn’ mensen in Papoea Nieuw Guinea.

Laten onze gedachten en intenties hem begeleiden bij zijn werk en te zijner tijd ons verheugen voor een behouden thuiskomst op St. Paul in Arcen.
 
Pater Frans op weg naar parochie in Menyamia Paochianen in Menyamia van Pater Frans Lenssen Kerk in aanbouw Menyamia Kerkwand gemaakt van gevlochten bamboe Pater Frans met parochianen voor de kerk in aanbouw De paters Sido van der Werf en Frans Lenssen tijdens vergadering Leden Jongerenkerk met Pater Frans Lenssen Pater Frans Lenssen in gespek met kerkbezoekers