Piet van Deursen

 

 

Op missie voor PUM


PUM (Programma Uitwisseling Managers) is een vrijwilligers organisatie, van MKB Nederland (Midden en Klein Bedrijf), die bedrijven in derde en tweede wereld landen adviseert hoe men tot een betere en veiligere productie kan komen en een verbeteringsproces adviseren welke door het betreffende bedrijf op eigen kracht uitgevoerd moet worden.

Macedonië


Afgelopen jaar 2012, ben ik 2 maal ingeschakeld nl: naar Macedonië, in november, voor een bedrijf dat vooral ramen en kozijnen maakt voor de bouw. Als senior expert word je gevraagd het bedrijf door te lichten en met verbeteringsadviezen te komen hoe men tot een betere productie kan komen opdat men veilig kan produceren. Dit bedrijf was zeer geïnteresseerd om voor de Nederlandse markt te gaan produceren, maar dit leek 2 bruggen te ver, daar hun bedrijfscultuur daar niet op was ingesteld.

Bolivia


In augustus naar Bolivia. Ik was uitgenodigd bij een kleine meubelwerkplaats in Cochabamba en mij was gevraagd te adviseren betreffende de herinrichting van de werkplaats met 2e hands machines zodat de productie verbeterd kan worden. Tegelijk vragen ze ook advies betreffende afwerkingstechniek zoals beitsen, spuiten en het bekleden en stofferen van meubels. Dit alles moest binnen 10 tot 14 dagen gerealiseerd zijn met een format van PUM welk bestaat uit 4 A-viertjes. Het meest spannend voor mij was dat ik afhankelijk werd van een tolk, daar Spaans de voertaal is. Cochabamba ligt op 2.500 meter hoogte en is een stad van 500.000 inwoners. De dag temperatuur is 28 graden en ‘s nachts 5 graden. Hoe ik zelf op deze grote hoogte zou reageren wist ik ook niet, maar dat pakte allemaal goed uit en was zeer goed te doen. Deze missie bleek zeer moeizaam en kan als mislukt worden beschouwd. Ik werd zelfs weg gehouden bij de werkplaats, en de werkplaatsmanager mocht ik vooral niet wegwijs maken in hetgeen nodig was voor een productieverbetering. Dit project had niet gehonoreerd mogen worden als men de aanvraag goed had doorgelicht. Dit hebben ze bij PUM ook zeer vervelend voor me gevonden en me daarom 3 maanden later nog naar Macedonië gestuurd.

Ghana


In februari 2011 ben ik naar Ghana geweest en heb daar een klein timmerbedrijf mogen adviseren op welke manier men een betere productie kan krijgen. De werkplaats was zeer primitief. Het personeel was selfmade timmerlui, die de basisregels om een goed product te maken niet kenden. Het is uitermate belangrijk hen zover te krijgen dat ze nauwkeuriger zijn om zodoende een beter product te kunnen maken zodat er minder afwerkhandelingen nodig zijn en een beter resultaat wordt verkregen. Het kost veel tijd hen te overtuigen en te motiveren samen te werken, zij moeten dit gezamenlijk realiseren. Ook hiervoor heb ik via het Hans Blankert fonds geld gekregen voor de aanschaf van 2e hands machines. Tot nu toe is dit nog niet gerealiseerd.

Zuid Afrika


In september 2010 mijn 1e PUM missie, ben ik naar een blindeninstituut geweest in Durban Zuid-Afrika, waar ik de afdeling rotanverwerking heb doorgelicht en voorzien van enkele adviezen. Enkele ervan zijn langzaamaan toch uitgevoerd. Een belangrijke nazorg was het ontwikkelen van een wilgenteenschilmachine, welke ik hier in Nederland in een museum heb gefotografeerd. Deze heb ik getekend en met behulp van het Hans Blankert Fonds is deze ook gefinancierd. Er is een nieuwe machine gemaakt in Zuid Afrika en inmiddels is er is al 30 ton wilgentenen mee geschild wat voor hen een zeer belangrijke manier is om de productie kosten te verlagen omdat ze nu niet het dure pitriet hoeven te kopen uit Indonesië.

Piet van Deursen is op 23 maart 2016 tijdens een verblijf in Sri Lanka overleden.
 
Piet van Deursen op PUM missie Meubelwerkplaats van Tati-Design in Chochabamba Bolivia 2012 De plek bekijken van de nieuw te bouwen werkplaats van Tati Design in Bolivia 2012 Ghana 2011 Overleg met de eigenaar van Obiri Woodworks Nowayo-Nequanta in Ghana. Instructie aan het personeel  van Obiri Woodworks in Ghana 2011 Producten Obiri-Woodworks Ghana 2011 Piet terug in het oerwoud! Blindeninstituut in Durban Zuid-Afrika 2010 Blindeninstituut in Durban Zuid-Afrika 2010 De ontwikkelde wilgentenenschilmachine voor het blindeninstituut in Durban Zuid-Afrika 2011