Opstellen portretten

 

Portretten geven Mariannhill een gezicht


Op de site van Mariannhill wordt de rijke geschiedenis zichtbaar. Feiten en gebeurtenissen typeren de historische ontwikkeling van de congregatie. De mensen die deel uitmaken of hebben gemaakt van deze historische lijn geven de geschiedenis echter kleur en een gezicht. Deze geschiedenis komt tot leven door persoonlijke portretten. Deze mogen op de site dan ook niet ontbreken. Het kunnen zelfportretten zijn of portretten op basis van interviews. Allereerst zijn personen van belang die nog altijd deel uitmaken van de congregatie. Zij illustreren het leven binnen Mariannhill in Nederland en de missiegebieden. Portretten van mensen die er kortere of langere tijd deel van hebben uitgemaakt, maar voor een ander leven gekozen hebben, laten zien waar ze terecht gekomen zijn en welke invloed Mariannhill heeft gehad op het verdere leven? De portretten maken de ontwikkeling van de tijdsgeest duidelijk en inzichtelijk waarom alles zich zo ontwikkeld heeft.

Om een compleet en samenhangend beeld te krijgen, moeten de portretten onderling met elkaar verband houden. Dat kan wanneer bij meerdere portretten dezelfde gespreksonderwerpen aan de orde komen. Een interviewschema biedt vergelijkbare inhoud en structuur. We denken dan aan de volgende onderwerpen:

• Afkomst/motivatie
• Cultuur Mariannhill
• Missiegebieden
• Loopbaan
• Reflectie
• Perspectief

De onderwerpen zijn voor de vriendendag 2013 uitgewerkt in een powerpoint presentatie. Door meerdere personen dezelfde onderwerpen te laten behandelen of daarop te bevragen ontstaat naast een levensloop van ieder een genuanceerd beeld over ieder onderwerp. Op de website vindt u reeds een aantal portretten. Het is de bedoeling dat er in de loop van de komende jaren steeds meer bijkomen. Naast leden van de congregatie gaat het om een grote groep juvenisten en studenten die enkele jaren doorgebracht hebben op St. Paul, Mook of Venray, maar verder een geheel andere weg zijn ingeslagen. Op bepaalde onderwerpen zijn ervaringen van levenspartners of andere mensen uit de omgeving ook relevant om een compleet en genuanceerd beeld te krijgen.

Wij stellen het zeer op prijs als u op een of andere manier meewerkt aan de verdere ontwikkeling van de portretten. Door het maken van een zelfportret of het afnemen van interviews kunt u meewerken. Neem daarvoor contact op met Piet Hendriks. Hij helpt u graag verder op weg.
 

Matrix profielen-interviews