September 23-2012

 

Van familie-eeuwfeest naar generatie contactdag

Wordt dit traditie? Na de eerste vierde zondag in september 2012 volgend op de grote reünie van vrijdag 23 september 2011 kunnen we al weer uitzien naar de volgende bijeenkomst van de ‘Vrienden van St.Paul’ op zondag 22 september 2013. Want ook deze terugkomstdag was weer heel gezellig. Heel anders dan de bijeenkomst van het vorige jaar. Geen feest deze keer van allen binnen de grote familie; maar meer een fijne ontmoeting binnen de ‘generaties’.


Maar liefst 42 vrienden van Mariannhill zijn op St. Paul bij elkaar. Na de eucharistieviering op naar de Kloosterhoeve. Koffie en vlaai aangeboden door St. Paul maakt de hernieuwde kennismaking ook weer feestelijk. En de gemeenschappelijke lunch is tegelijk ook een mooie gelegenheid om groepsgewijs de vele herinneringen op te halen.
In de late namiddag vertrekt men weer naar huis, maar ook wordt gebruik gemaakt van de lokale restaurantaccommodatie en de overnachtingsmogelijkheden. Een geslaagde bijeenkomst, gemakkelijk bereikbaar uit het hele land, uit en thuis bij daglicht.

Tot ziens op zondag 22 september 2013 op ons aller St. Paul.
Jan v.d. Hark

Hallo allemaal,


Zoals iedereen nog weet, werd vorig jaar september het 100 jarig jubileum van St. Paul gevierd. ’s Zondags na afloop, werd er in het klooster door nog een aantal aanwezigen, koffie gedronken en kwam men op de gedachte, enthousiast als men nog was, om bijvoorbeeld ééns per jaar een ‘Vrienden van St. Paul’ dag te houden. En het bleef niet bij die gedachte alleen.

Zondag 23 september 2012 was het zover en ongeveer 45 mensen waren naar Arcen gekomen. Vanaf 09.30 uur kon men terecht in restaurant ‘De Kloosterhoeve’ waar koffie met vlaai voor iedereen klaar stond, aangeboden door Mariannhill. De meesten waren al op tijd daar. Na de eerste koffie ging het aanwezige gezelschap naar de H. Mis in de kapel om 10.30 uur. Daarna wandelden allen, onder een schraal zonnetje, ook degenen die rechtstreeks naar de kapel waren gegaan, richting Kloosterhoeve. Ook Mariannhillers, zoals pater Wiel Peeters, broeder Harry Schaminee en pater Toon Janssen uit Zimbabwe die nu op verlof was, waren aanwezig. Pater provinciaal Gerard Willemse zat in Rome en liet zich verontschuldigen.

Paul Sweens had voor iedereen weer een badge, met een kleur voor: juvenist, student enz. hetgeen de communicatie bevorderde. Tevens had Paul de bijgewerkte groepslijsten op de ontvangsttafel uitgespreid, zodat adressen en/of email uitgewisseld konden worden. Ook vergat Paul niet om wat foto’s te maken van de dag.
We zagen enkele nieuwe gezichten die vorig jaar niet aanwezig waren. Losse foto’s, fotoboeken en verhalen gingen over de tafel, de adressenlijsten werden bekeken en verhalen deden de ronde, al met al een gezellige bedoening.
In tegenstelling tot vorig jaar, leek het erop dat men nu meer tijd had om met elkaar te praten.
Van de lunch werd goed gebruik gemaakt. De keukenchef van Roompot ‘De Kloosterhoeve’, Maurice van Pernis, had wederom zijn best gedaan.

Daarna ging men naar het Franz Pfanner huis om de tentoonstelling ‘Van Legende tot Volksgebruik’ te bekijken. Duidelijk en verhelderend. De ‘Vrienden’ vonden het een interessante en geslaagde tentoonstelling. Hulde aan de inrichters van deze tentoonstelling waaronder Harrie van de Kolk, oud juvenist en mede bestuurslid Franz Pfannerhuis.
Daarna was er volop gelegenheid tot ontmoeting, waarbij ieder zijn eigen gang kon gaan. Het kerkhof werd bezocht, in het park werd gewandeld en de beek, waarlangs je vroeger als juvenist naar school De Hamert moest gaan, werd weer eens opgezocht.

Om 16.45 uur gingen nog een 25 tal reünisten naar restaurant Roland een afzakkertje nemen. Men bleef nog dineren, want sommigen bleven camperen en of hielden vakantie ergens in de buurt. Voor allen was het een dag vol herinneringen, zeker voor hen die in 2011 niet op de reünie geweest waren.
Als je weet dat veel aanwezigen van erg ver kwamen, zoals bv uit Oldenzaal, Twello, Volendam, de Kwakel, Heiloo, Hoorn en Delft, dan is het toch nog een teken dat St. Paul een bijzondere plek in ons leven ingenomen heeft.
Mij rest niets anders dan een ieder te bedanken voor zijn aanwezigheid. Het gaf ons, Paul en Gerard, voldoening dat er uiteindelijk ruim voldoende belangstelling was voor deze eerste ‘Vrienden’ dag.
We trachten de beide huidige websites voor eind 2012 te vervangen door één nieuwe modern opzette website, bedoeld voor Mariannhill Nederland én voor de ‘Vrienden van Mariannhill’. Jullie horen dat tijdig van ons onder welke website naam.

Met dank voor jullie aanwezigheid en de hartelijke groeten,
Paul Sweens en Gerard Egelmeers

Reactie


Reactie van Piet Hendriks naar aanleiding van de eerste vriendendag in 2012 
Vriendendag 23 september 2012 Kloosterhoeve Arcen Vriendendag Mariannhill kloosterhoeve 23 september 2012 Vriendendag St. Paul september 2012 Vriendendag St. Paul  23 september 2012 Vriendendag St. Paul Arcen in 2012 Vriendendag op 23 september 2012 Vriendendag 23 september 2012