Studiefonds Zambia

 

Hernieuwde oproep door Antoon Hagen voor onderstaand studiefonds.

Hubertusfonds Mariannhill Zambia

voor priester/broederstudenten  

Na ons bezoek en vakantie reis aan Zambia willen we een graag een beroep doen op alle vrienden van St. Paul-Mariannhill een bijdrage te leveren aan het mogelijk maken jonge Zambianen op te leiden tot priester en broeder als leden van Mariannhill in Zambia.

Hubertus


Pater Jan Bouma (pater Hubertus) heeft aan de wieg gestaan van een zeer succesvolle uitbreiding van Mariannhill in Zambia. Deze gemeenschap telt nu 32 Zambiaanse leden en heeft op dit moment 12 kandidaten in opleiding in verschillende stadia. Wegens financiële tekorten is men zeer terughoudend in het aannemen van nieuwe kandidaten en men wil ze toch van een goede opleiding verzekeren. Pater Jan Bouma is daar de nestor die door alle studenten zeer geliefd is en als persoonlijke raadgever zeer vaak geconsulteerd wordt. Hij woont samen met enkele Zambiaanse Mariannhillers in het Engelmar huis in Lusaka Makeni. Hier hebben ze 1 broederkandidaat in opleiding als sociaal werker en 6 priesterkandidaten. Elke morgen gaan deze 6 studenten naar het 12 km verderop gelegen college samen met studenten van andere congregaties. Na 3 jaar studie filosofie hier, verhuizen ze voor vier jaar studie theologie in Woodlands, Lusaka.

Deze studenten zijn iedere ochtend al vroeg uit de veren daar ze ’s morgens bidden en de mis vieren, en om acht uur staan ze klaar om naar school te gaan met een busje wat door henzelf bestuurd wordt. ‘s Middags is het tijd voor studie, tuinwerk en bidden in de kapel, alvorens de gezamenlijke avond maaltijd wordt gebruikt. Er wordt hier zeer sober en devoot geleefd in de sfeer van Abt Franz met de slogan ‘Ora et Labora’. Het zijn allemaal leuke jonge mannen die er voor gaan om later de Zambiaanse gemeenschap te dienen.

De kerk in Zambia is zeer levendig, met een grote betrokkenheid van zeer veel mensen, zoals kerkleiders, misdienaars, koorleden, muziekanten, vrouwenclubs en jong en oud die allemaal op z’n zondagsbest naar de dienst komen die wel 2 uur kan duren. Tijdens de dienst wordt er spontaan gezongen en gedanst en tijdens de preek wordt er hartelijk gelachen en als het goed verteld wordt soms geapplaudisseerd. Het is de wekelijkse ontmoetingsplaats en iedereen wil daar bij zijn.

Dit is ook mede de reden dat er uit deze mensen roepingen komen van mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor de katholieke kerk. Het is een jonge provincie van Mariannhill die zoveel mogelijk zelfstandig moet zijn en niet kan leunen op een thuis provincie in tegenstelling tot vroegere dagen toen dit heel gewoon was. Het is een jonge provincie met jonge leden, in weinig betaalde banen en veel mensen in opleiding. In een arm land hebben ze een erg kleine financiële achterban en zijn ze zeer afhankelijk van het generalaat. Daarom deze oproep om als vrienden van St. Paul-Mariannhill een jaarlijkse of eenmalige bijdrage te leveren aan dit studiefonds.

Bankgegevens:

Bankgegevens:
Rabo Bank te Venlo
Rekeningnummer 1033 01 712 IBAN: NL51 RABO 0103 3017 12
Ten name van de Nederlandse Provincie van de Missionarissen van Mariannhill
Klein Vink 1
4955 EX te Arcen.
bij evtuele overboeking aangeven ten gunste van: Jan Bouma (Hubertusfonds)

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage;
Piet van Deursen namens: Jan Bouma CMM Lusaka Zambia
Engelmarhuis in Makeni Lusaka Zambia Drie 2e jaars priester kandidaten voor het Engelmarhuis in Makeni Lusaka Zambia 2013 Drie 1e jaars priesterstudenten voor het Engelmarhuis in Makeni - Lusaka Professiefeest op 4 februari 2013 voor het Engelmarhuis Makeni - Lusaka Professiefeest op 4 februari 2013 in de kapel van het Engelmarhuis  in Makeni-Lusaka Hogere studies (3e en 4e jaars) studenten in Woodlands Lusaka. Bezoek aan het studiehuis hogere studies Mariannhill Woodlans Lusaka, januari 2013 Bezoek aan Jan Bouma Engelmar huis in Makeni, 2013: Piet van Deursen en Anne-Mie Hoefnagels  Praatje met pater Jan Bouma hun nestor. Mariannhill gemeenschap tijdens het professiefeest op 4 februari 2013 in de kapel Makeni.