Wie is Wendelin Pfanner?

 

Een boerenzoon uit Langen, geboren 20 september 1825 bij Bregenz, provincie Voralberg, in Oostenrijk.

Curriculum

In 1838 ging hij naar het gymnasium in Feldkirch, later in Innsbruck. Daarna studeerde hij in 1845 filosofie in Padua, Italië en in 1846 theologie in Brig, Zwitserland. In 1850 werd hij tot priester gewijd in Brig. Hij gaat werken als kapelaan in zijn geboortestreek in het diocees Hasselstauden-Dornbirn.
In 1859 wilde hij aalmoezenier worden in het leger. Het was oorlog tussen Oostenrijk en Italië tegen Napoleon III. Toen zijn aanstelling in ging was de oorlog voorbij.

Van 1859 – 1863 werkte hij als zielzorger in de gevangenis in Agram. Het huidige Zagreb in Kroatië. Hij was tevens rector bij de Zusters van Barnhartigheid. Een aantal jaren later diende hij bij Rome een verzoek in om te mogen intreden bij de Orde der Trappisten. Voordat de toestemming binnen was ging hij op pelgrimstocht naar het Heilige Land, Palestina. Bij terugkomst was zijn verzoek ingewilligd.
In 1863 trad Wendelien Pfanner in bij het Trappistenklooster Maria Wald in de Eifel (Duitsland). November 1864, deed hij zijn professie een kreeg de kloosternaam Franz. Een paar weken later werd hij benoemd tot sub-prior.

Wat deed Pfanner beslissen om bij de Orde der Trappisten in te treden? Hij wilde zich voorbereiden op zijn dood gezien zijn zwakke gezondheid. In 1865 werd hij tot novicen meester benoemd. De stijl van leven in het trappistenklooster deed hem zo goed dat zijn gezondheid zich geheel herstelde.
Hij wendde zich in 1866 weer tot Rome om het vervallen trappistenklooster Tre Fontane bij Rome weer geheel op te bouwen. Hier verrichtte hij een ultiem pionierswerk.

Met zijn visie en energie wilde hij een Trappistenklooster gaan stichten in het toenmalige problematische Bosnië dat onder Turks gezag stond, hetgeen bijna onmogelijk leek. In 1869 reist hij naar Banja Luka in Bosnië om daar het nieuwe trappistenklooster ‘Maria Stern’ te bouwen. In 1872 werd hij tot Prior benoemd. In 1879 werd dit trappistenklooster verheven tot Abdij. Het was de grootste Abdij in Europa. Als herinnering aan zijn geslaagde opdracht staat er heden nog een standbeeld van zijn buste in Banja Luka.

In 1879 was er een generaal kapittel der trappisten in Septfons, Frankrijk. Daar zou hij tot Abt worden gewijd van de Abdij ‘Maria Stern’. Maar een zekere bisschop J. D. Ricards (een Ier) was ook op dit kapittel. Hij was in Europa op zoek naar iemand die in het oostelijk vicariaat van Kaap de Goede Hoop een Trappistenklooster wilde stichten om zijn onderdanen – de kaffers - te evangeliseren.

Toen niemand op deze invitatie inging riep Pater Franz:
‘Als niemand gaat, ga ik‘.

Wendelien Pfanner stichter van Mariannhill Schilderij Abt Franz Pfanner. Grafmonument Franz Pfanner in Mariannhill Zuid-Afrika.