Zimbabwe Antoon Janssen

 

Mariannhillers in Zimbabwe


In 1958 vertrokken vijf paters en drie broeders naar het toenmalige Rhodesië, waaronder Pater Renatus Hafmans. In 1959 werd hij overgeplaatst naar Papoea Nieuw Guinea om daar het nieuwe, door Rome aangewezen missiegebied, aan de Nederlandse Mariannhillers in Lae op te starten, mede vanuit zijn ervaringen.

Op 23 september 2012 de ‘Vriendendag van Mariannhill’ op St. Paul in Arcen was ook present de enige Nederlandse Mariannhiller welke thans nog actief is in Zimbabwe, Pater Antoon Janssen uit Broekhuizen. Vlak daarna vertrok hij weer naar zijn ‘Missiegebied’ in Zimbabwe.

Gezien de beperkte tijd om hem uitvoerig te interviewen zal te zijner tijd nog een uitgebreid info van hem en van zijn Nederlandse voorgangers van Mariannhill in Zimbabwe op deze site verschijnen.

Wij wensten hem een goede reis en gezondheid om zijn levensmissie in Zimbabwe voort te zetten.
September 2012