Zuid Afrika Jo Driessen

 

In memoriam


Overleden op 30 sept. 2011, in Mariannhill Zuid Afrika, op 79-jarige leeftijd. Na zijn studie op het klein seminarie St. Paul in Arcen studeerde hij verder filosofie en theologie aan de universiteit van Würzburg, Duitsland. Hij werd tot priester gewijd in 1960. Daarna vertrok hij naar Zuid-Afrika en was voor de rest van zijn leven werkzaam in het bisdom Mariannhill. Vanwege hartproblemen was het reizen per vliegtuig te riskant en is hij de laatste 40 jaren slechts enkele keren met verlof in Nederland geweest.

Bij zijn begrafenis schilderde Pater Hein Ratering een treffend beeld van de persoonlijkheid van Jo Driessen. Hij beschreef hem als een man met een groot hart, iemand die tijd en ruimte had voor iedereen. Hij kampte lange tijd met hartproblemen en moest verschillende hartoperaties te ondergaan. Hij kon daar echter luchtig overheen praten en pleegde te zeggen: ‘Ik leef in geleende tijd’.

Als priester was hij een markante persoonlijkheid. Hij was traditioneel in zijn geestelijk leven en vroomheid. Als pastor had hij een hart voor mensen in moeilijkheden en was altijd bereid te helpen. Hij had een voorliefde voor de zieken en bejaarden in ver afgelegen missieposten. Ook nog als rustend missionaris in het bejaardenhuis werd hij vaak geroepen om stervenden bij te staan. Veel priesters en zusters zochten hem op voor geestelijke begeleiding en hij werd vaak gevraagd voor retraites. Jo was iemand waar je van op aan kon: gastvrij, begaan met mensen in moeilijkheden, bereid zichzelf op te offeren en ondanks alles bleef hij een tevreden mens. Pater Jo werd begraven op 6 oktober 2011 op het kloosterkerkhof van Mariannhill in Zuid Afrika.

De communiteit van Mariannhill in Nederland, heeft samen met de familieleden van Jo, op 21 oktober 2011 de herinnering aan zijn leven en dood gevierd in de kapel van het missiehuis St.Paul te Arcen
 
Pater Jo Driessen in het bejaardenhuis in Mariannhill in 2010 Pater Jo Driessen en pater Hein Ratering voor het bejaardenhuis in Mariannhill Zuid Afrika