Actiegroep PNG Beugen

 

De Aktiegroep Papoea Nieuw Guinea geeft sinds vele jaren actieve steun aan de mensen van het bisdom Lae, provincie Morobe in PNG. Met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

De Beugense pater Henk Janssen z.g. was van 1968 tot 2000 werkzaam in de provincie Morobe. Het katholieke bisdom in Lae, opgezet door de Nederlandse Bisschop Harry van Lieshout z.g. en momenteel onder leiding van Bisschop Christian Blouin is actief op het gebied van sociale en medische dienst-/hulpverlening aan de bevolking van deze regio welke in een buitengewoon moeilijke situatie verkeert; gebrekkige infrastructuur, hoge werkloosheid en sociale ontwrichting door snelle veranderingen in de tot voor kort nog uiterst traditionele samenlevingen.

De visie die het bisdom heeft is dat de bevolking bijdraagt aan de projecten. De aktiegroep PNG is in 1989 begonnen met aanvragen van financiële steun bij de gemeente Boxmeer (via SOB en NCDO). Zij verzorgt voorlichting en bewustmaking over de betreffende projecten in de gemeente. Daarnaast komen giften uit de Beugense gemeenschap (o.a. via particuliere donaties en een jaarlijks georganiseerd buurtvoetbaltoernooi ). Voorts wordt er sinds 2007 ieder jaar een project ingediend bij Vastenaktie. De opbrengst van de collecte in de parochie Beugen wordt door Vastenaktie aangevuld.

Een kleine greep uit de projecten:
- Een medische hulppost in de sloppenwijk Bumbu in Lae.
- Een waterproject
- Werkplaats voor traditionele beroepen
- Bakovens
- Vrouwenhuis
- Kraamkliniek
- Aidsvoorlichting
- Bouw van een school in 11 Mile
- Bouw van een kerk in Gomlongon
- Schoolbanken in Situm

In 2015 staat een alfabetiseringsproject voor volwassenen op het programma zodat zij een betere kans maken op werk en zich beter kunnen ontwikkelen.
Onze contacten lopen rechtstreeks via Bisschop Blouin. Hij zorgt voor het uitwerken van de projecten en de rapportages daarvan.
De Aktiegroep bestaat momenteel uit Cor Janssen, Wiel Buskens en Riet Brienen-Janssen met ondersteuning van mensen die jarenlang in PNG hebben gewoond en gewerkt en inmiddels met welverdiend verlof weer terug in Nederland zijn.

Onze contactgegevens zijn als volgt:
Aktiegroep Papua Nieuw Guinea
p/a: Kerkplein 15,
5835 AT BEUGEN
Tel. 0485-361235
IBAN: NL22 RABO 0108 7438 37