Houtworm te lijf voor behoud missionaire geschiedenis 


‘Houtworm is de vijand van alle oude gebouwen en heeft funeste gevolgen voor de dakconstructie als we niet tijdig ingrijpen.’ Dat schrijft missionaris Hein Ratering CMM (1933) vanuit Zuid-Afrika.

Houtworm bedreigt het museum uit 1890 dat door de Trappisten is gestart in Kwazulu Natal. Het toont de rijke geschiedenis van de missionarissen. ‘Er zijn twee afdelingen: Ora et Labora, bid en werk. De Ora-ruimte toont beelden van het Trappistenleven, koorbanken, een antiek altaar en kostbaar kerkelijk vaatwerk. In de Labora-ruimte is de oude handdrukpers te zien, alles voor boekbinden en allerlei landbouwwerktuigen.’ Daarnaast is er een vitrine met reptielen van een 2,5 meter lange python tot kikvorsen van een soort die inmiddels is uitgestorven. ‘De tot dan toe onbekende soort is naar broeder Boneberg vernoemd: Natalobatrarchusbonebergi.’ Dan is er nog een fotocollectie van het traditionele Zoeloe-leven in Mariannhill te bewonderen en de invloed van de missie. Een promovendus aan de Universiteit Leiden doet hiernaar onderzoek.

In 1969 meldde pater Hein Ratering zich aan voor de missie in Zuid-Afrika, nadat hij tien jaar eerder tot priester was gewijd. ‘Mijn eerste missie was 18 jaar lang lesgeven aan het seminarie voor toekomstige Afrikaanse priesters. Vruchtbaar werk waarvoor ik zeer dankbaar ben.’ Daarna deed pater Hein Ratering pastoraal werk op het platteland, dat volgens hem allesbehalve plat is maar ‘bergachtig, straatarm en steenrijk.’

Nu is hij in het moederklooster Mariannhill bij Durban pastor voor de zusters en hij geeft les aan de novicen uit Zuid-Afrika, Mozambique en Kenia, doet onderzoek, verzorgt publicaties en hij helpt in naburige stadsparochies. ‘En … ik ben dus verantwoordelijk voor het museum. Het trekt veel belangstelling vooral van scholieren. Het museum geeft een boeiend beeld van het leven en werken van de pioniers en van het traditionele leven van de Zoeloes dat aan het verdwijnen is.
Hartelijk dank voor de bijdrage voor het in stand houden van ons Mariannhill Museum.’

Uit:
Mensen met een missie
Kwartaalblad-winter 2014
Pater Hein Ratering Museum stukken Kaart Kwazulu-Natal Zuid Afrika